Managing Director: drs. Doede Vierstra RC
Ervaren Finance professional met een lange carrière bij toonaangevende internationale ondernemingen

Over Phoibos Finance

Phoibos Finance is opgericht door Doede Vierstra (1958). Doede is opgeleid als bedrijfseconoom aan de RU Groningen en als Registercontroller aan de VU. Na uitgebreide internationale ervaring opgedaan te hebben bij Unilever heeft Doede in Nederland gewerkt als CFO/lid van de Raad van Bestuur bij Koninklijke Friesland Foods (rechtsvoorganger van Friesland Campina), Wessanen en Nuon. Gedurende zijn loopbaan zijn alle aspecten van strategisch- en financieel management aan de orde geweest: het creëren van een sterke control omgeving, ICT, risico management, acquisities en divestments van ondernemingen.

Een aantal jaren geleden heeft Doede besloten om zijn activiteiten te verleggen naar een portfolio van functies, waarbij hij zich breder maatschappelijk kan inzetten. Zo bekleedt hij o.a. de rol als president commissaris van de netbeheerder Stedin. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum, de Raad van Commissarissen van pensioenuitvoerder PGGM en is hij lid van het Stichtingsbestuur van de Universiteit Nyenrode. Voor deze laatste drie rollen is hij tevens voorzitter van het audit comité.

Sinds 2009 was Doede commissaris bij De Friesland Zorgverzekeraar, voor welke rol  Doede met succes werd getoetst door de DNB. Sinds 2016 fungeerde hij als president commissaris. In het voorjaar van 2018 komt deze rol ten einde als gevolg van de fusie van De Friesland Zorgverzekeraar met ZilverenKruis/Achmea.

Naast zijn commissariaten vervult Doede diverse interim opdrachten, onder andere op verzoek van de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof in Amsterdam. Ten slotte is Doede actief bij non-profit organisaties, zoals voorzitter van het KNGF Geleidehonden en penningmeester van het museum de Hermitage aan de Amstel.

Doede heeft een evenwichtige, analytische persoonlijkheid. Als collega is hij een teamspeler, stressbestendig en heeft hij een positieve uitstraling op mensen om zich heen. Als commissaris opereert hij kritisch en met visie, maar met het duidelijke doel om het management in haar rol te ondersteunen.

Waar komt de naam Phoibos vandaan?

In de Griekse mythologie wordt ‘Phoibos’ Apollo (de stralende, schitterende Apollo) beschouwd als de god van het licht. Maar Apollo is niet alleen de god van het licht, maar daarnaast is hij is de belichaming van de ratio en de harmonie.

Phoibos werpt daarmee als het ware licht op complexe situaties. De ratio en de harmonie helpen om
daarbij tot een oplossing te komen.

Licht, ratio en harmonie: precies de kernwaarden waar Phoibos Finance voor staat!

  • om licht te werpen in complexe ondernemingssituaties,
  • harmonie te scheppen als (interim) toezichthouder of commissaris,
  • en de ratio te gebruiken als (interim) Bestuurder/CEO of CFO.