Managing Director: drs. Doede Vierstra RC
Ervaren Finance professional met een lange carrière bij toonaangevende internationale ondernemingen

De Ondernemingskamer

  • De OK is een bijzondere kamer van het Gerechtshof Amsterdam.
  • De OK is landelijk bevoegd om speciale, aan de/een onderneming gerelateerde procedures en zaken te behandelen, waaronder het treffen van onmiddellijke voorzieningen en het vaststellen van wanbeleid.
  • Een onmiddellijke voorziening wordt getroffen als door conflict in de top van de organisatie de continuïteit van de onderneming gevaar loopt.
  • In een dergelijk geval wordt door de OK met onmiddellijke ingang een (interim) bestuurder van de vennootschap aangesteld, al dan niet samen met een beheerder van de aandelen.
  • Uitgangspunt voor de benoemde bestuurder is het dienen van het belang van de onderneming en alle stakeholders” (werknemers, klanten, leveranciers en de aandeelhouders).
  • De bestuurder zoekt naar oplossingen om de vennootschap zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan, zodat de continuïteit van de onderneming wordt gegarandeerd.